AZ ÉRMÉRŐL

A Tóth Zoltán ötvösművész által tervezett színarany érme előlapját a Szent István által veretett Lancea Regis dénár hátlapja alapján készült ábrázolás díszíti, melyet 10 stilizált keresztmotívum vesz körbe. 

A koronaként vagy templomként is értelmezhető éremképi motívum utalás Szent István államalapító és egyházépítő szerepére, pénzkibocsátói tevékenységére, míg a keresztmotívumok Szent István uralkodásának legjelentősebb eredményét, a 10 püspökségből álló egyházmegye-rendszer kiépítését reprezentálják.

A hátlap központi motívuma az 1031-ben készült koronázási palást Szent Istvánt ábrázoló részletének plasztikus átirata.

A koronázási paláston található Szent István ábrázolás az egyetlen fennmaradt, korabeli ábrázolása uralkodónknak.

Az emlékérmék sima peremének szélfeliratán István király 1001-ben kelt pannonhalmi oklevélben szereplő megnevezése, a „STEFANUS SUPERNA PROVIDENTE CLEMENTIA UNGRORUM REX ●” felirat fut körbe.